Reisevilkår

Generelle reisevilkår

G Travel Norge AS
Postboks 11, 4661 Kristiansand S
Org.nummer: 
928 217 345

G Travel er medlem av Reisegarantifondet www.rgf.no, og er IATA godkjent reisebyrå, se IATA vilkår www.iata.org. Vi er også medlem av Norsk Reiselivsforum www.reiselivsforum.no.

Vårt medlemskap i Reisegarantifondet er en økonomisk beskyttende garanti for deg som kunde som kjøper en pakkereise, dersom reiser blir innstilt, avbrutt eller som følge av konkurs. Skulle for eksempel forsinkelser på deler av flystrekningen gjøre at du ikke rekker neste fly og arrangement være seg cruise el, er det vårt ansvar å få deg til destinasjonen/reisens hovedmål.

Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reiser. Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte type reiser, for eksempel gruppereiser vil gjelde andre vilkår enn det som gjelder i våre generelle reisevilkår. Vilkår for din reise vil bli informert om ved bestilling/bekreftelse. 

Såfremt ikke annet fremgår av Reisevilkårene, er det reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser, Pakkereiseloven, som gjelder ved kjøp av pakkereiser. Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med offentlig virksomhet, forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om pakkereiser.


INNHOLD:

BestillingFLY - betingelserPlikter
Kontaktopplysninger - InnsjekkingstiderKundens plikter
Informasjon til den reisende - BagasjeArrangørens plikter
Reisens pris mv. - FlytiderRettigheter
Endringer i priser, ytelser mv.  - Flypriser og skatterArrangørens rett til å avlyse reisen
Betaling - Rabatter for barnArrangørens hevingsrett
Pass, visum og vaksinasjoner  - RebekreftelserKundens rett til heving (annullering)
Reiser til eller via Nord Amerika  - Navn på flybilletterMangler
Forbehold  - Spesielle ønskerKlagerett
Reiseforsikring  - Reise med rullestolKlagefrist
Avbestillingsbeskyttelse  - Unnlatelse av oppmøte            Erstatning
Medisin  - Separate flybilletter             Tvister
Reisedokumenter  - Dobbeltbestillinger 
Avbestilling  - Endringer 
Refusjon av ubenyttede billetter  - Avbestilling og refusjon 
Uteblivelse, ubenyttede ytelser  - Reklamasjoner 
Force Majeure og uforutsette hendelse  - Flyselskapenes ansvar 
Begrenset ansvar  
Formidling av hotell og leiebil  
Spesielle vilkår for G Travel Getaway Fotball  

 

 Bestilling

Bestilling kan gjøres via mail, telefon, i våre byråer eller via vår webside. Kunden får tilbud via epost eller direkte i byrået, og det er kundens plikt å sjekke at bestillingen er i.h.ht til deres ønsker og forespørsel samt at alle navn er korrekte i.h.ht til hva som er skrevet i passet.

Omfanget av bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt i tilbud og bestilling. Ved vurdering av hva som er avtalt tas det utgangspunkt i utstedte reisedokumenter, samt hva som eventuelt er lovet fra arrangørenes side i skriftlige dokumenter i forbindelse med tilbud/bestilling, eller i form av markedsføring, program dersom dette forefinnes for aktuell reise. Dersom det er en programfestet bestilling og arrangørene vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet mv., må dette bekreftes skriftlig. Det samme gjelder dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelser, utflukter eller lignende.

Det er kundens plikt å informere G Travel dersom noen i reisefølget har annet enn norsk pass, slik at vi kan undersøke eventuelle visumkrav.

Kontaktopplysninger

G Travel sender bekreftelser og dokumenter pr epost, eller dette gis til kunden i byrå. Alle endringer eller annen viktig informasjon sendes utelukkende pr mail. Det er kundens ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og epost adresse. G Travel fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem pga. feil navn og telefonnummer. Dette gjelder også om kunden har oppgitt feil epost adresse, mottaker har eks. brannmur eller spam-filter som blokkerer levering, en full epost konto samt endring av mailadresse som G Travel ikke er informert om.

Informasjon til den reisende

Ved bestilling eller ved oversendelse av reisedokumenter (hvis det skjer samme dag), skal kunden gjøres oppmerksom på følgende forhold:

Hvilke ytelser som inngår i prisen, arrangørens navn og kontaktinfo, samt reisens pris.

Vilkår for reisen, spesielle og generelle, og hvor de er å finne.

Bestemmelser for betaling og avbestilling.

Reisens pris mv.

Kunden vil i hvert enkelt tilfelle bli informert om hva reisens pris omfatter. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer, reise med kjæledyr, spesialutstyr, overvekts bagasje ol, er med mindre annet er nevnt, ikke omfattet av prisen og ansvaret og kostnaden påfaller kunden.

I tilfelle av prisøkninger, for eksempel grunnet økte brennstoffomkostninger, valutakurser ol, vil

G Travel ta kontakt med kunden pr epost. Kunden vil deretter få en frist til innbetaling av reisens merkostnad. Reisebyråytelser er generelt ikke momsbelagte, men hvor dette er tilfelle, angis prisen inkl. moms. Alle priser er totalpriser inkl. skatter og avgifter.

Endringer i priser, ytelser mv.

Prisene baserer seg på gjeldende priser, skatter, avgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. G Travel tar forbehold om eventuelle prisøkninger som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. G Travel vil varsle kunden om økning senest 14 dager før avreise. Dersom prisøkningen er på mer enn 10 % gir dette kunden rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Kunden har frist for å fremsette krav om annullering 3 dager fra varsel er mottatt. Frist for å melde annullering skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkningen. Eventuelle flybilletter, hotell eller andre tjenester som kunden har bestilt hos andre enn G Travel har vi intet ansvar for.

Betaling

Bestillingen av en reise, eller påmelding til en gruppetur er bindende for den kunden når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted. Reisen må være betalt innen de frister som er gjeldende for aktuell bestilling. Dette er ofte kort tid etter bestillingen er gjort. For noen type reiser, påmeldingsturer o.l. vil det måtte betales inn et depositum for reisen. Betingelser for betaling vil bli informert om ved bestilling.

G Travel tilbyr kunden å tegne en avbestillingsbeskyttelse mot sykdom e.l. Denne vil ikke refunderes ved en eventuell avbestilling.

Pass, visum og vaksinasjoner

Kunder som ikke har norsk pass, må opplyse om dette ved bestilling. Opplysningene

under gjelder for norsk pass.

Kunden er forpliktet til å sørge for å ha med gyldig pass og eventuelt visum på reisen. Pass er eneste legitimasjon som er gyldig for nordmenn i alle land. Et pass som utløper i løpet av reisen er ugyldig. Til de fleste land kreves det at passet ved innreise er gyldig 6 måneder etter hjemreise. Visse land krever transitt-visum for mellomlanding/flybytte, samt at noen land krever visum for å reise inn i landet. Gjeldende visumregler for norske statsborgere finnes på Utenriksdepartementets hjemmeside www.landsider.no. Dersom du ikke er norsk statsborger ber vi deg kontakte det enkeltes land ambassade eller konsulat.

G Travel har egen visumavdeling og kan være behjelpelig med visumsøknader, ta kontakt med oss på visa.no@gtravel.no eller ring 52 85 88 65. Har ikke kunden norsk pass vil kunden måtte kontakte sitt lands ambassade, konsulat, samt en vaksinasjonsklinikk for å sjekke gjeldende regler. Dersom kunden unnlater å opplyse om at den innehar utenlandsk pass, har ikke arrangøren noe ansvar for de følger evt. manglende innreisedokumenter, visum, vaksinasjoner osv. dette vil kunne medføre.

Om barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene, eller om foreldrene/foresatte har et annet etternavn enn barnet, merk at noen land krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt ambassaden for det aktuelle landet.

Alle kunder plikter å søke opplysninger vedrørende vaksinasjoner som er påkrevd og anbefalt for reisen, og i.h.ht til egne vaksiner. Visse områder i verden krever spesielle vaksinasjoner i forkant og i god tid før du reiser. Visse vaksiner må tas i omganger med flere måneders mellomrom. For mer informasjon søk kontakt med lege eller se www.fhi.no.

Reiser til eller via USA/Nord Amerika

For reise til USA/Nord Amerika kreves maskinlesbare pass for visumfrie innreise for ferie – og forretningsreisende som ikke skal være i landet i mer enn 3 måneder. Kravet gjelder også ved kun flybytte. Alle reisende, også barn, må ha eget pass for visumfri innreise/gjennomreise.

Alle reisende må forhånds registrere seg på internett før avreise. Innreisetillatelsen er gyldig i 2 år og gjelder flere innreiser: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Den 8.sep 2010 innførte USA en ny innreiseavgift. Avgiften på 14 USD betales med kort og kreves inn samtidig som man registrerer seg gjennom ESTA.

Ved avreise anbefales det å møte opp i god tid. Innsjekkingsskranker stenger opptil 2 timer før flyavgang, pga. sikkerhetskontroll.

 

 

Forbehold

G Travel tar forbehold om eventuelle feil og endringer av priser samt opplysninger gitt i prislister, programmer, kataloger og websider. Det samme gjelder eventuelle feil og mangler i priser og informasjon fra våre samarbeidspartnere som er videreformidlet av oss i god tro. G Travel tar også forbehold om arrangørens eventuelle endringer og kanselleringer av reiser bestilt via oss. Dersom slike endringer forekommer vil kunden bli kontaktet.

 

Så lenge reisedokumentene ikke er utstedt kan det forekomme endringer på den endelige prisen på grunn av valutakursendring, økning i drivstofftillegg med mer. Vi anbefaler derfor at reisedokumentene utstedes så tidlig som mulig.

 

 

Reiseforsikring

G Travel anbefaler på det sterkeste å tegne en reiseforsikring, som bl.a. dekker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade på bagasje. En helårsforsikring vil som regel dekke både avbestillings- og reiseforsikring. Spør oss så hjelper vi deg.

 

Kunden er ansvarlig for at reise- og avbestillingsforsikringer er i orden. Alle som reiser i Europa bør ha med seg Europeisk helsetrygdkort. Les mer om hva det innebærer og hvordan du bestiller det https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort.

 

 

For kunder som reiser i jobbsammenheng, eller som planlegger og utføre arbeid av en eller annen art underveis, anbefales å undersøke om forsikringen deres omfatter dette, og uansett så bør en dekkende forsikring tegnes. Uten relevant forsikring kan det være ekstremt dyrt å bli syk i utlandet hvis reiseforsikringen ikke dekker sykdoms- og eventuelle hjemtransport omkostninger. En forsikring bør også inneholde dekning for ansvar, da den reisende ved alminnelige uhell i utlandet kan være utsatt for meget store krav for person og skade. Undersøk derfor alltid dine forsikringsforhold nøye før avreisen.

 

Om du allerede har en reiseforsikring, sjekk dette med ditt forsikringsselskap.

 

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelsen dekker kostnader forbundet med avbestilling grunnet uforutsett sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, reisefølge, hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det vanskelig for den reisende å gjennomføre reisen. Dekning og vilkår ifølge forsikringsselskapets regler.

 

Avbestillingsbeskyttelse må kjøpes samtidig med reisen, ikke etter. Individuelt tegnet avbestillingsforsikring i forbindelse med helårs reiseforsikring dekker ikke alltid avbestilling av gruppereise. Se polisens vilkår for dekning.

 

De fleste kredittkort har innbakt reiseforsikring som dekker avbestillingsomkostninger og G Travel oppfordrer alle sine kunder om å sette seg nøye inn i hvilke reiseforsikringsregler som gjelder for kredittkortet som benyttes ved bestilling. Om legeattest ikke sendes inn, eller dersom avbestillingen skyldes andre årsaker, trer ordinære avbestillingsregler i kraft.

 

 

Medisin

Euforiserende (narkotiske) stoffer er i stort sett alle land, også i Norge, underlagt regler om kontroll. Det betyr at du ikke fritt kan innføre eller besitte legemidler, hvor slike stoffer inngår. Når du reiser til et annet land har du selv ansvar for å undersøke hvilke legemidler med euforiserende stoffer du kan medbringe. Dersom du må ha med slike medisiner anbefaler vi at du snakker med et apotek eller lege. Disse kan opplyse om din aktuelle medisin krever medisinattest dit du skal reise. Attesten fås på apoteket og inneholder alle nødvendige opplysninger, denne gjelder dog maks 30 dager. Ta med pass og reisedokumenter når du henter attest.

 

 

Du vil fortsatt kunne reise fritt med normale legemidler til eget bruk, f.eks. hodepinetabletter, giktmedisin m.m. uten euforiserende stoffer. Regelverket for hvor mye legemidler du kan ha med for eget bruk varierer fra land til land. Du må alltid være forberedt på å kunne dokumentere eierskap til reseptbelagte legemidler. Dette kan være kopi av resept, eller originalemballasjen fra det norske apoteket. Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. Ytterligere informasjon kan finnes på Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no og Helse- og omsorgsdepartementets http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421.

 

 

 

Reisedokumenter

Alle flybilletter utstedes elektronisk (e-ticket) for billettløse reiser. Disse sendes kunden pr epost.

I tilfeller hvor elektroniske billetter ikke er mulig å få, vil flyselskapet utstede papirbilletter på flyplassen. G Travel anbefaler at denne bekreftelsen medbringes på flyreisen. Hotell- og leiebilvouchere, forsikringspolisenummer og andre reisedokumenter sendes til deg sammen med bestillingsbekreftelsen på epost og skal medbringes på reisen. Charterbilletter sendes hjem til deg direkte fra arrangøren hvis ikke annet er oppgitt ved bestilling.

 

 

 

Avbestilling

Betingelser for avbestilling/endring av kundens reise oppgis ved bestilling. G Travel gjør oppmerksom på at noen leverandører tolker en endring på en reise som avbestilling med påfølgende ny bestilling.

 

Ved avbestilling av en reise som defineres som en pakkereise, vil man måtte forholde seg til reglene for hver enkelt reisekomponent. Se for øvrig vilkår for pakkereiser.

 

 

 

Gruppereiser og påmeldingsturer:

 

Med avbestilling/endring av grupper menes enhver avbestilling/endring, uansett når den gjøres, som medfører at gruppens størrelse kommer under 10 personer eller fører til nødvendige endringer i programmet. Regler for avbestilling og endringer oppgis ved bestilling, og eller i reisens program. Dersom ikke annet er oppgitt gjelder følgende regler:

 

 

a) Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, kan reisen avbestilles mot et gebyr.

b) Ved avbestilling 60 – 30 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum.

c) Ved avbestilling 30 – 14 dager før avreise, beregnes 50% av reisens totale kostnad.

d) Ved avbestilling under 14 dager før avreise, kan hele reisens kostnad bli belastet.

 

NB! Ved avbestilling av gruppereiser og påmeldingsturer påløper et gebyr på

kr 1500,- pr person per avbestilling uansett avbestillingstidspunkt, og avbestillingsårsak.

For eventuell flybillett og landarrangement er det de til enhver tid gjeldende regler hos våre underleverandører som gjelder, dette være seg flyselskap, agenter og andre.

 

Spesielle regler gjelder ved avbestilling ved sykdom. Avbestillingsbeskyttelse/forsikring refunderes ikke ved avbestilling. Det kan gjelde egne regler ved avbestilling av flybilletter.

 

Det vil for alle typer reiser alltid være regler som er sendt i forbindelse med bestilling som er gjeldende dersom de er avvikende fra de generelle

 

 

 

Refusjon av ubenyttede billetter

G Travel følger våre leverandørers betingelser ved refusjon for ubenyttet fly/hotell /leiebil/ landarrangement. Kunden vil bli informert om betingelsene ved bestilling.

 

 

 

Uteblivelse, ubenyttede ytelser.

Dersom den reisende uteblir ved avreise/hjemreise, eller er forhindret fra å reise pga. manglende billetter, gyldig pass, visum eller andre dokumenter, har arrangøren rett til å beregne seg reisens fulle pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller, og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende priser. På samme vis kan ekstrasengsrabatt trekkes tilbake. Hvis kunden uteblir fra anførte transporter eller på annen måte unnlater å utnytte de ytelser som er bestilt, kan det ikke kreves godtgjørelse for de ubenyttede ytelser.

 

Arrangøren kan ha fastsatt andre avbestillingsregler når reisens karakter gjør det rimelig. Betingelser for kundens reise blir informert med bestilling/bekreftelse.

 

 

 

Force Majeure og uforutsette hendelser

Force majeure, dvs. nødstilfeller, slik som naturkatastrofe, krig, voldelige tilløp, terrorisme, revolusjon, myndighetsbeslutninger, brann, oversvømmelse, eksplosjon, tåke eller dårlig vær, streik, lockout, boikott, embargo, blokade o.l. anses å være utenfor både G Travel og våre reisearrangører eller flyselskapenes kontroll.

 

G Travel og våre partnere på arrangør siden, være seg flyselskap, hotell eller andre, er ikke ansvarlig for noen feil eller forsinkelser i sine skyldigheter som er et resultat, direkte eller indirekte, fra noen omstendighet som er utenfor dets umiddelbare kontroll.

 

G Travel er agent for flyselskaper og det er deres ansvar alene at selve transporten utføres korrekt. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester. I tilfelle flystreik eller andre streiker som påvirker flyreisen, kan reisebyrået eller flyselskapet være behjelpelige med endring av reservasjonen. Dette kan dog først skje idet streiken er en realitet og utelukkende ifølge flyselskapets retningslinjer. Er en streik varslet, og altså enda ikke trådt i kraft, er det på den reisendes egen regning dersom man allikevel ønsker å endre eller annullere en reservasjon.

 

G Travel kan ei heller holdes ansvarlig for utenforstående hendelser, eller hendelser påført av tredjepart. For eksempel forsinkelser pga. veiforhold, bagasje som ikke kommer frem, endring i flyselskapets ruteplaner osv. Ved slike hendelser skal den reisende rette henvendelsen til aktuelt selskap som er ansvarlig for transporten.

 

På bakgrunn av dette kan G Travel ikke holdes økonomisk ansvarlig for utlegg eller konsekvenser force majeure eller uforutsette hendelser måtte medføre. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap, som kunden måtte bli påført som følge av feil, kanselleringer eller forsinkelser.

 

Det er kundens ansvar og selv å avgjøre om en reise kan gjennomføres dersom Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til et land eller område. G Travel formidler reiser dit det er mulig, og vi forholder oss til gjeldende anbefalinger fra norske myndigheter. Den reisende kan selv holde seg oppdatert om reiseråd på UDs landsider.

 

 

 

Begrenset ansvar.

Der hvor transporten i en reise går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap er også arrangørens ansvar begrenset tilsvarende.

 

 

 

Formidling av hotell og leiebil

G Travel er formidler av hotell for flere hotelleverandører. G Travel tar derfor forbehold om at våre leverandører har korrekt informasjon i sine systemer, som vil være det kunden får beskjed om. Tilgangen til fasiliteter m.m. er oppgitt for hvert hotell, og er under direkte styring av hotellet. Våre leverandører eller G Travel kan derfor ikke holdes ansvarlig dersom noen av disse ikke er tilgjengelige under ditt opphold.

 

Vi gjør oppmerksom på at standarden på hotell mellom ulike land kan være forskjellig. Et 3-stjerners hotell i for eks. UK er ikke det samme som et 3-stjerners hotell i Norge eller USA, men er ofte betydelig lavere. Klassifiseringssystemet som hotellet har er bestemt av våre leverandører og trenger ikke være i overensstemmelse med den offisielle vurderingen. Hos noen hoteller må de reisende betale lokale skatter på stedet, dette skal opplyses under hotellinformasjonen.

 

Når du bestiller hotell hos G Travel har vi mulighet til å legge inn spesielle ønsker på hotellet, være seg behov for barneseng på rommet, ikke røyke rom, rom ved siden av hverandre m.m. Dette vil bli forespurt, men kan ofte ikke garanteres 100 %. Vi gjør oppmerksom på at Handikap rom som regel vil ha rullestoltilgang, men ikke nødvendigvis er tilrettelagt personer som trenger mye tilpasning. G Travel oppfordrer derfor kunden til å gi grundig informasjon der slike spesielle behov er nødvendig slik at vi har mulighet til å finne hotell som passer best mulig. Hotellet blir informert, men et handikap rom vil alltid være ved forespørsel og vi eller hotell leverandøren kan ikke holdes

ansvarlig dersom et tilrettelagt rom ikke blir tilbudt ved ankomst.

 

På samme måte vil spesielle ønsker i forbindelse med leiebil formidles selskapet. Tilleggsprodukter som snøkjettinger, GPS, bilbarnestoler, eller andre ønskemål, må betales på stedet og kan aldri garanteres da det kun er et ønskemål.

 

Dersom du som kunde ønsker eller må ankomme hotell etter kl. 1800 anbefaler vi at kunden oppgir dette til G Travel slik at vi kan gi hotellet beskjed. Dersom dette ikke formidles G Travel er det kunden sitt ansvar å ringe hotellet for å si ifra (telefonnummeret står oppført på bekreftelsen). Dersom kunden har hatt utgifter på hotellet ut over innholdet i prisen betalt til G Travel, må kunden betale for eventuelle ekstra utgifter når de forlater hotellet.

 

G Travel gjør oppmerksom på at det er spesielle avbestillingsregler for hotell, og at disse kan variere fra sted til sted og hotell til hotell. Noen ganger er det ingen refusjon etter bestilling, dersom kunden ønsker å avbestille eller endre. På samme måte kan det hende at det tilkommer gebyrer og at bestillingen blir avbestilt dersom kunden sjekker inn på hotellet til avtalt dag. Det samme gjelder for leiebil.

 

Dersom kunden har behov for å endre sine reisedatoer, kan det være mulig at andre priser vil gjelde for de nye forespurte datoene. Hvis hotellet/leiebilselskapet ikke har den nye anmodede endring ledig, vil kundens bestilling automatisk gå tilbake til sin originale status. Vi vil alltid forsøke å tilby et passende alternativ.

 

 

 

 Spesielle vilkår for G Travel Getaway Fotball

.

 

Fotball reiser følger våre vanlige betingelser med unntak av følgende punkter:

 

.

 

Regler ved flytting av kampdato

Det hender at kamper blir flyttet, oftest på grunn av TV-sendinger. I slike tilfeller gjelder følgende regler:

 

Dersom en kamp blir flyttet mindre enn 36 timer fra opprinnelig kampstart:

 

Ved kun kjøp av fotballpakke: En slik flytting gir ikke rett til avbestilling. Overnatting vil da bli forskjøvet slik at man opprettholder samme antall netter og kampbillett gjelder på ny kampdato.

Ved kjøp av fotballpakke og flybillett hos G Travel Getaway: En slik flytting gir ikke rett til avbestilling. G Travel Getaway vil endre på reisen slik at pakken samsvarer med ny kampdato. Ønskes det i slike tilfeller flere netter hotell fra kundens side må disse dekkes av kunde. Dersom det ikke er mulig å skaffe fly til ny kampdato vil kunden få totalpakken refundert.

Dersom en kamp blir flyttet mer enn 36 timer fra opprinnelig kampstart:

 

Ved kun kjøp av fotballpakke: Full refusjon dersom kunden ikke kan reise. Refusjon gjelder ikke for fly og andre ting som kunden har bestilt på egenhånd utenom G Travel Getaway.

Ved kjøp av fotballpakke og flybillett hos G Travel Getaway: G Travel Getaway vil endre på reisen slik at pakken samsvarer med ny kampdato. Ønskes det i slike tilfeller flere netter hotell fra kundens side må disse dekkes av kunden

.

 

Avbestillingsregler for fotballpakker

G Travel Getaway sine fotballpakker inneholder kampbillett og hotell, og er ikke refunderbare i innkjøp fra vår leverandør og vil således heller ikke være refunderbare for våre kunder. Det finnes ett unntak beskrevet under «Regler ved flytting av kampdato».

 

Flyreisen i tilknytning til fotballpakker

Ved kjøp av flybilletter gjennom G Travel Getaway er det de til enhver tid gjeldende regler for flyselskapet og billettypen som benyttes, se eget punkt i våre vilkår. Opplysninger om regelverk gis ved bestilling. Kjøper kunden både fotballpakke og flyreise er hele pakken dekket av pakkereiseloven og vi er ansvarlig for endring av billetter. Dersom kunden bestiller flybilletter på egenhånd er kunden selv ansvarlig for å dekke eventuelle merkostnader ved tidsendringer på fly eller hvis kamp skulle bli flyttet.

 

.

 

FLY – betingelser

Innsjekkingstider - fly

Opplysninger rundt innsjekkingstid som gis fra G Travel er kun veiledende, og ikke bindende. Det er opp til det enkelte flyselskap og/ eller flyplass å bestemme innsjekkingstid. Innsjekkingstider varierer derfor ut fra hvilken flyplass du reiser fra, hvor du skal reise til og hvilket flyselskap du skal reise med. Sørg for å sjekke når du senest må møte opp på flyplassen for å komme med flyet. Innsjekkingskrav kan variere opp til ca. 4 timer før avreise. Flyselskapene stenger innsjekkingsmulighet etter tiden de har fastsatt. Det kan oppstå forhold som gjør at avreise terminal endres. Sjekk derfor alltid terminal også ved flybytte med korte tidsintervaller.

 

Passasjerer som ikke overholder innsjekkingstid vil av flyselskapet regnes som no-show-passasjerer og mister retten til å reise på den kjøpte billetten. No-show betyr "ikke fremmøtt" og betyr at en passasjer ikke har møtt opp til flyavgangen. Man vil heller ikke få refundert billetten om man møter opp for sent. Dette gjelder også grunnet eksterne forhold, slik som følger av f.eks. forsinket transportmiddel til flyplassen. For reiser til/fra USA er seneste innsjekkingstid minimum 2 timer før flyavgang, men vi anbefaler, avhengig av innsjekkingsflyplass, å sjekke inn 2-4 timer før avgang slik at du er sikker på å komme med flyet.

 

 

Bagasje - fly

Betingelser for bagasje varierer fra flyselskap til flyselskap, og disse kan endres med umiddelbar virkning. Det er den reisendes ansvar å sjekke hvor mye bagasje en kan ta med seg, både innsjekket bagasje og håndbagasje. Bagasjebestemmelsene kan endre seg hele tiden så sjekk like før avreise med ditt reisebyrå, eller flyselskapets webside på hva som gjelder for din reise. G Travel kan ikke holdes ansvarlig for bagasjegebyrer som kreves inn av de enkelte flyselskap eller endringer i disse. Mange selskap tar betalt for bagasje på de billigste flybillettene, andre tar betalt for bagasje uansett billett.

 

Generelt kan man ta med seg 1 kolli håndbagasje på maks 5kg, og ett kolli på inntil 20 kg innsjekket bagasje. Bagasjeovervekt er ofte kostbar, og kan koste fra 60,- kr pr kg og oppover, avhengig av selskap og destinasjon. Det er begrenset adgang til å ta med flytende væsker i håndbagasjen. Med flytende væske regnes bla. barberskum, kremer, gelé, spray, tannkrem, solkrem og parfyme. Disse må være i beholder(e)/ flasker/tuber på maks. 1 dl og ligge i en 1l gjennomsiktig og lukket plastpose. Maks. størrelse for selve håndbagasjen: 56x45x25 cm. Ved sikkerhetskontroll må PC tas ut av bagasjen og jakker/ytterklær, belter og andre ting med metall må tas av. Innsjekket bagasje har ingen begrensning på flytende væske, utenom farlig gods.

 

Les mer på www.luftfartstilsynet.no for ytterligere informasjon.

 

Ansvaret for tap, forsinkelse eller beskadigelse av bagasje er begrenset, med mindre en høyere verdi er deklarert på forhånd og tilleggsavgift er betalt. Forhøyet verdi kan ikke deklareres for visse typer av artikler.

 

Det anbefales spesielt med reise til USA og ikke å låse bagasjen som sjekkes inn! Amerikanske myndigheter foretar stikkprøver og bryter opp/klipper over bagasjelåser rutinemessig. Flyselskapene tar ikke ansvar for ødelagte bagasjelåser som følge av sikkerhetskontroller.

 

 

 

Flytider

Flytidene som er oppført i billetten og i reiseplanen er angitt i lokal tid i det landet du reiser fra og det landet du reiser til. Tider og reiserute kan endres etter bestilling, noe flyselskapene forbeholder seg retten til, og som kan skje med kort varsel.

 

Kontroller alltid straks de oversendte dokumentene. Avviker disse fra opprinnelige bestilling, og du ikke tidligere har mottatt beskjed om endringer i flyruten, bør du omgående kontakte G Travel, slik at eventuelle feil kan rettes opp innen avreisedatoen.

 

Dersom det er store endringer i flytidene kan flyselskapet komme med alternativ reiserute, ev. alternativ reiserute på andre dager enn opprinnelig bestilt. Ved en ev. nedleggelse av flyruter vil flyselskapene kun kunne tilby refusjon av kjøpte flybilletter. G Travel er ikke ansvarlig for disse endringene, men vi plikter å informere deg som kunde om nye reisetider. Dette gjør vi via oppgitt mailadresse fra kunden, eller telefon om epost ikke finnes. Du som kunde er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med disse endringene. I de tilfeller G Travel ber om bekreftelse pr. epost fra kunden, vil ikke billetter bli omskrevet før G Travel har mottatt dette fra kunden. En tidtabellsendring berettiger ikke til prisavdrag, erstatningsreise, erstatning, eller annen kompensasjon fra G Travel.

 

G Travel er ikke ansvarlig for feilaktig informasjon fra flyselskapet som gjelder eventuelle mellomlandinger, eller mistet fly (lost connection) som skyldes tidtabellendring. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er det flyselskapet som angis i bestillingen som faktisk utfør flyvningen. Mange flyvninger utføres med noe som kalles codeshare, hvilket innebærer at man har et samarbeid med et annet flyselskap som utfører flyvningen den aktuelle dagen. De fleste skjermer på flyplassene som viser avganger rullerer mellom de ulike flynumrene, eller viser alle separat.

 

Som kunde kan du alltid sjekke dine flyreisedetaljer med hjelp av referansenummer og etternavn på www.checkmytrip.com. Dette må man også gjøre når man er på reise, for å sjekke eventuelle endringer for hjemreisen. Om tidtabellsendringen medfører en sen ankomst til destinasjonen er kunden selv ansvarlig for å kontakte eventuelt hotell eller leiebilleverandør om dette.

 

 

 

Flypriser og skatter

Flyprisen omfatter flytransport til og fra reisemålet, flyplassavgifter og servicehonorar, dersom ikke annet er nevnt. Det kan i enkelte tilfeller være priser og skatter som avviker fra de opplyste prisene, være seg systemfeil eller annet. G Travel vil sjekke din bestilling, er det avvik vil du som kunde få beskjed med endelig pris. G Travel tar forbehold om endringer av flypriser og skatter, og evt. trykkfeil i materiell.

 

I visse land kreves det ved inn- og/ eller utreise, lokale turistrelaterte avgifter. Disse avgifter skal betales på stedet (noen ganger i lokal valuta) og kan ikke inkluderes i flybillettprisen. Disse vil ikke alltid være nevnt i reisedokumentene da de enkelte land er suverene og kan på meget kort varsel, innføre nye skatter eller forhøye de eksisterende. Slike endringer kan også forekomme mellom bestillingstidspunktet og avreisen, eller mellom avreisen og hjemreisen.

 

 

 

Rabatter for barn

De fleste flyselskap tilbyr rabatter for barn som er mellom 2 og 12 år. Som spedbarn (infant) regnes barn som før reisen er avsluttet ikke enda er fylt 2 år. Noen flyselskap tilbyr barnerabatt også på barn opp til 15 år. Oppgi derfor alder og fødselsdato dersom det er barn i reisefølget, etter bestilling vil det ikke være mulig å endre dette. Dersom kunden ikke opplyser om fødselsdato og senere vil endre til barnepris gjelder vanlige avbestillings-/endrings regler. Størrelsen på rabatten varierer mellom selskapene. Følgende generelle retningslinjer for barnerabatter gjelder for en del av selskapene:

 

Spedbarn: Under 2 år. Betaler cirka 10 prosent av voksen billettpris, og har ikke eget sete.

Barn innlands i Norge: F.o.m. 2 år t.o.m. 11 år. Betaler cirka 75 prosent av voksen pris på de fleste billetter.

Barn utland fra Norge: F.o.m. 2 år t.o.m. 11 år. Betaler cirka 75 prosent av voksen pris på de fleste billetter.

Dersom det ikke fins barnerabatt på din aktuelle reise, vil du bli informert før billettene blir utstedt. Eksempler er kampanjebilletter.

 

 

Rebekreftelser

Visse flyselskap krever at du rebekrefter din reise senest 72 timer før din hjemreise. Dette gjøres direkte til flyselskapet. Dette gjelder spesielt oversjøiske strekninger i Asia, Sør-Amerika og Karibia. Dette gjelder også dersom reiseforløpet underveis avbrytes med mer enn 72 timer. Manglende rebekreftelse kan medføre at reisen avbestilles fra flyselskapets side. Kunden kan i slike tilfeller ikke gjøre krav gjeldene mot hverken arrangør, formidler, reisebyrå eller flyselskap for de følgevirkninger den manglende rebekreftelse medfører. Du kan rebekrefte din flybillett ved å henvende deg direkte til det flyselskap du skal fly med.

 

 

 

Navn på flybilletter

Det er kundens plikt å sørge for at G Travel får det/de korrekte navn på de personer bestillingene omhandler. Navnene må være i overensstemmelse med informasjon i den reisendes pass. Kunstnernavn, kallenavn etc. må ikke benyttes i flybilletter, da det kan føre til at man blir avvist ved innsjekking på flyplassen. G Travel er ikke ansvarlig for de følger ukorrekte opplysninger, som byrået ikke har hatt mulighet for å ha kjennskap til, kan medføre. Sjekk derfor alltid den elektroniske bekreftelsen på billettene med en gang du mottar denne pr. epost.

 

Spesielle ønsker (setereservasjon, spesialmat, reise med kjæledyr)

Setereservasjon: Det vil for noen billetter og flyselskaper være mulig og forhåndsreservere sete ombord. G Travel vil opplyse deg om dette. Dette også om det er inkludert i prisen eller ei. Er det en ekstra kostnad vil kunden bli opplyst om dette og kan velge om man ønsker forhåndsreservering.

 

Spesialmat: For flyvninger lengre enn fra ca. 2,5 timer vil det for noen selskaper og billettyper være mulig å bestille spesialmat, være seg vegetar o.l. Dette kan også medføre ekstra kostnad og G Travel vil opplyse om dette ved bestilling.


G Travel er en av Nordens største reisebyråkjeder bestående av 27 byråer i Norge, 12 byråer i Sverige og 17 globale byråer. Vi har vårt hovedkontor for kjeden fordelt på kontorer i Kristiansand og Oslo.
Setting New Goals

Hurtiglinker

Motta nyhetsbrev

Registrer din e-post her, og motta eksklusive tilbud og nyheter!