Generelle reisevilkår

G Travel Norge AS
Postboks 11, 4661 Kristiansand S
Org.nummer: 928 217 345

G Travel er medlem av Reisegarantifondet www.rgf.no, og er IATA godkjent reisebyrå, se IATA vilkår www.iata.org. Vi er også medlem av Norsk Reiselivsforum www.reiselivsforum.no.

Vårt medlemskap i Reisegarantifondet er en økonomisk beskyttende garanti for deg som kunde som kjøper en pakkereise, dersom reiser blir innstilt, avbrutt eller som følge av konkurs. Skulle for eksempel forsinkelser på deler av flystrekningen gjøre at du ikke rekker neste fly og arrangement være seg cruise el, er det vårt ansvar å få deg til destinasjonen/reisens hovedmål.

Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reiser. Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte type reiser, for eksempel gruppereiser vil gjelde andre vilkår enn det som gjelder i våre generelle reisevilkår. Vilkår for din reise vil bli informert om ved bestilling/bekreftelse.

Såfremt ikke annet fremgår av Reisevilkårene, er det reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser, Pakkereiseloven, som gjelder ved kjøp av pakkereiser. Unntak fra lovens virkeområde, § 2 punkt c, vil generelt være gjeldende for våre kunder.

Loven gjelder ikke pakkereiser og sammensatte reisearrangementer som:
a) varer kortere enn 24 timer og ikke omfatter innkvartering over natten
b) tilbys eller formidles leilighetsvis på et ideelt grunnlag og kun til en begrenset gruppe reisende, eller
c) kjøpes på grunnlag av en generell avtale mellom næringsdrivende om kjøp av forretningsreiser.

Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med offentlig virksomhet, forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om pakkereiser.

INNHOLD:

Bestilling

FLY - betingelser

Plikter

Kontaktopplysninger

 - Innsjekkingstider

Kundens plikter

Informasjon til den reisende

 - Bagasje

Arrangørens plikter

Reisens pris mv.

 - Flytider

Rettigheter

Endringer i priser, ytelser mv. 

 - Flypriser og skatter

Arrangørens rett til å avlyse reisen

Betaling

 - Rabatter for barn

Arrangørens hevingsrett

Pass, visum og vaksinasjoner 

 - Rebekreftelser

Kundens rett til heving (annullering)

Reiser til eller via Nord Amerika 

 - Navn på flybilletter

Mangler

Forbehold

  - Spesielle ønsker

Klagerett

Reiseforsikring

  - Reise med rullestol

Klagefrist

Avbestillingsbeskyttelse

  - Unnlatelse av oppmøte            

Erstatning

Medisin

  - Separate flybilletter             

Tvister

Reisedokumenter

  - Dobbeltbestillinger

 

Avbestilling

  - Endringer

 

Refusjon av ubenyttede billetter

  - Avbestilling og refusjon

 

Uteblivelse, ubenyttede ytelser

  - Reklamasjoner

 

Force Majeure og uforutsette hendelse

  - Flyselskapenes ansvar

 

Begrenset ansvar

 

 

Formidling av hotell og leiebil

 

 

Spesielle vilkår for G Travel Getaway Fotball

 

 


Bestilling

Bestilling kan gjøres via mail, telefon, i våre byråer eller via vår webside. Kunden får tilbud via epost eller direkte i byrået, og det er kundens plikt å sjekke at bestillingen er i.h.ht til deres ønsker og forespørsel samt at alle navn er korrekte i.h.ht til hva som er skrevet i passet.

Omfanget av bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt i tilbud og bestilling. Ved vurdering av hva som er avtalt tas det utgangspunkt i utstedte reisedokumenter, samt hva som eventuelt er lovet fra arrangørenes side i skriftlige dokumenter i forbindelse med tilbud/bestilling, eller i form av markedsføring, program dersom dette forefinnes for aktuell reise. Dersom det er en programfestet bestilling og arrangørene vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet mv., må dette bekreftes skriftlig. Det samme gjelder dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelser, utflukter eller lignende.

Det er kundens plikt å informere G Travel dersom noen i reisefølget har annet enn norsk pass, slik at vi kan undersøke eventuelle visumkrav.

Kontaktopplysninger

G Travel sender bekreftelser og dokumenter pr epost, eller dette gis til kunden i byrå. Alle endringer eller annen viktig informasjon sendes utelukkende pr mail. Det er kundens ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og epost adresse. G Travel fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem pga. feil navn og telefonnummer. Dette gjelder også om kunden har oppgitt feil epost adresse, mottaker har eks. brannmur eller spam-filter som blokkerer levering, en full epost konto samt endring av mailadresse som G Travel ikke er informert om.

Informasjon til den reisende

Ved bestilling eller ved oversendelse av reisedokumenter (hvis det skjer samme dag), skal kunden gjøres oppmerksom på følgende forhold:

Hvilke ytelser som inngår i prisen, arrangørens navn og kontaktinfo, samt reisens pris.

Vilkår for reisen, spesielle og generelle, og hvor de er å finne.

Bestemmelser for betaling og avbestilling.

Reisens pris mv.

Kunden vil i hvert enkelt tilfelle bli informert om hva reisens pris omfatter. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer, reise med kjæledyr, spesialutstyr, overvekts bagasje ol, er med mindre annet er nevnt, ikke omfattet av prisen og ansvaret og kostnaden påfaller kunden.

I tilfelle av prisøkninger, for eksempel grunnet økte brennstoffomkostninger, valutakurser ol, vil

G Travel ta kontakt med kunden pr epost. Kunden vil deretter få en frist til innbetaling av reisens merkostnad. Reisebyråytelser er generelt ikke momsbelagte, men hvor dette er tilfelle, angis prisen inkl. moms. Alle priser er totalpriser inkl. skatter og avgifter.

Endringer i priser, ytelser mv.

Prisene baserer seg på gjeldende priser, skatter, avgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. G Travel tar forbehold om eventuelle prisøkninger som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. G Travel vil varsle kunden om økning senest 14 dager før avreise. Dersom prisøkningen er på mer enn 10 % gir dette kunden rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Kunden har frist for å fremsette krav om annullering 3 dager fra varsel er mottatt. Frist for å melde annullering skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkningen. Eventuelle flybilletter, hotell eller andre tjenester som kunden har bestilt hos andre enn G Travel har vi intet ansvar for.

Betaling

Bestillingen av en reise, eller påmelding til en gruppetur er bindende for den kunden når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted. Reisen må være betalt innen de frister som er gjeldende for aktuell bestilling. Dette er ofte kort tid etter bestillingen er gjort. For noen type reiser, påmeldingsturer o.l. vil det måtte betales inn et depositum for reisen. Betingelser for betaling vil bli informert om ved bestilling.

G Travel tilbyr kunden å tegne en avbestillingsbeskyttelse mot sykdom e.l. Denne vil ikke refunderes ved en eventuell avbestilling.